^

Kuva: Klaus von Matt

 

Kuva: Klaus von Matt

 

Lönnrot ja Kainuu

Lönnrot ja Kainuu

Kalevalan luoja Elias Lönnrot toimi Kajaanin piirilääkärinä vuosina 1833 - 53. Tänä aikana hän kulki Kainuun pitäjissä niin työnsä puolesta, kuin runoja keräämässä. Pääsosa Kalevalan pohjana olleesta kansanrunoudesta on peräisin Vienan Karjalasta, mutta Lönnrot ja hänen aikalaisensa saivat merkittäviä runosaaliita myös Kainuun alueelta.

Alakategoriat

Matkat

Matkat

Lönnrotin elämäntyön, kansanrunouden ja Kalevalan tutkijat ovat 1800-luvun loppupuoliskolla numeroineet eepoksen luojan runonkeruumatkat. Niitä katsotaan olevan kaikkiaan yhdeksän ja niiden lisäksi vielä kaksi kielentutkimusmatkaa. Luetteloinnin olisi voinut tehdä toisinkin, mutta koska se on vakiintunut tieteellisissä julkaisuissa, ei ole enää syytä puuttua siihen. Numeroinnin ulkopuolisista matkoistahan voi kertoa muuten.

Kuten jo aiemmin on kerrottu, osa Lönnrotin "numeronkin saaneista" runonkeruumatkoista oli samalla virkamatkoja, joiden ohessa hän pistäytyi rajan takana Vienan Karjalassa. Kaikki virkamatkat eivät tuollaista statusta saaneet, vaikka niihinkin liittyi runonkeruuta. Syynä on voinut olla se, etteivät tutkijat ole saaneet matkoja luetteloidessaan niistä tietoa riittävästi tai ollenkaan. Lönnrotin kirjallinen jäämistöhän on niin kiehtovan laaja ja pirstoutuneena niin moniin osakokonaisuuksiin, että hän työllistää vielä monia tutkijapolvia.

Lisätiedot artikkelista ...

Lönnrotin Kainuun vuodet olivat hänen miehuutensa aikaa. Hän oli 31-vuotias Kajaaniin muuttaessaan ja 51:n ikäinen lähtiessään sieltä Helsinkiin yliopistouralle. Tuolle aikavälille sijoittuu myös hänen keskeinen kirjallinen tuotantonsa.

Lönnrotin hakeutuminen Vienan Karjalaan runoja etsimään ei ollut sattuma. Jo opiskeluaikanaan hän perehtyi kansanrunouteen, teki maisterin väitöskirjansakin Väinämöisestä sekä aloitti systemaattisen runonkeruun vuonna 1828. Esikuvana hänellä oli Zachris Topelius vanhempi,

Lönnrotin lapsuuden ja nuoruuden tapahtumien kannalta ei ollut kummallista, että hän valitsi lääkärin ammatin. Hänen koulutiensä keskeytti välillä parin vuoden rupeama apteekkioppilaana Hämeenlinnassa, missä yhteydessä hän tutustui myös piirilääkäri E.J. Sabelliin, joka kannusti häntä lääkärinuralle.

Kun Elias Lönnrot muutti Kajaaniin, hän sai sen pitkään riutuneen postikonttorin nousemaan kukoistukseen, sillä hän oli ahkera kirjeiden kirjoittaja ja myös vastaanotti niitä suuret määrät, vuosien 1833-34 aikana lähes 200.

On pitkään vallinnut yleisenä käsityksenä, että Paltaniemen Hövelö olisi se paikka, jossa Kalevalan käsikirjoitus syntyi. Toki Lönnrot työskenteli siellä käsikirjoituksen parissa; olihan se hänen kotinsa niiden kuukausien aikana vuonna 1834, jolloin Kalevala sai muotonsa. Eri asia on sitten se, kuinka paljon Lönnrot ehti siellä olla tuona kiivasvauhtisena aikana. Kalevalan sisällön kannalta ratkaiseva viides runonkeruumatka tapahtui huhtikuussa 1834.

Lönnrotin Kainuussa suorittamat matkat ovat varsin hyvin dokumentoituja. Virkamatkoistaan hän on tehnyt reittikohtaiset matkalaskut Läänintöhallitukselle, ja apurahoilla suorittamistaan runonkeruumatkoista hän on kirjoittanut varsin seikkaperäiset matkakertomukset. Runonkeruutakin hän on tehnyt Kainuussa, mutta ei systemaattisesti, vaan poimien silloin, kun kohdalle on sattunut.

Maailmankirjallisuuden klassikkoihin kuuluva Suomen kansalliseepos Kalevala syntyi Kainuussa. Sen loi Kajaanin piirilääkärinä 1833-53 toiminut Elias Lönnrot laajan kansanrunousaineiston pohjalta. Pääosa Kalevalan synnyttäneestä runoudesta kerättiin Vienan Karjalalasta Venäjän puolelta Vuokkiniemen pitäjän kylistä.

Kun Lönnrot muutti Kajaaniin, Kainuussa elettiin kovia aikoja. Kolera raivosi. Kato oli vienyt monena vuonna viljasadon. Tuoreeltaan Lönnrot kirjoitti näkemästään ja kokemastaan ystävälleen Ahlstubbelle. Tämä kirje julkaistiin - aluksi ruotsiksi - Helsingfors Morgonbladissa sekä vähän myöhemmin suomennettuna Oulun Wiikko-Sanomissa.

Kun Lönnrot muutti Kajaaniin vt. piirilääkärinä, hän asui aluksi kauppias Michelssonin kestikievarissa, mutta siirtyi pian tämän sisaren täysihoitovuokralaiseksi rakennukseen, joka sijaitsi nykyisen Kajaanin Kauppakatu 26:n kohdalla.

Kajaani